Άρση όλων των κατηγοριών και ποινών εις βάρος του Λούλα
GETTY IMAGES