Αστυνομοκρατία και βία σε ειρηνική διαδήλωση για το δικαίωμα στη στέγαση (Video)