Αξιωματούχος EMA: Το εμβόλιο της AstraZeneca συνδέεται με τις θρομβώσεις