«Αυτό το πακέτο κάθεται έξω από το σπίτι μου επειδή είμαστε μαύροι»