Διαγραφή μέρους του δημόσιου χρέους της πέτυχε η Αργεντινή