Διακόσιες χιλιάδες Ιταλοί κατέβηκαν στην αντιφασιστική κινητοποίηση