Διεθνές θέμα ο εργασιακός μεσαίωνας στον ελληνικό τουρισμό: «Πολλοί τουρίστες, λίγοι εργαζόμενοι»
AP