Ενώ στην Ελλάδα ψάχνουμε ακόμα τα υπερκέρδη, η Γερμανία κρατικοποιεί εταιρείες & δίκτυα ενέργειας
AP PHOTO MARKUS SCHREIBER