Εργατικά συνδικάτα καλούν να θεσπιστεί σε όλη την ΕΕ όριο θερμοκρασίας για την εργασία
AP PHOTO EMILIO MORENATTI