Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Προτείνει νέους κανόνες για τις καταχρηστικές μηνύσεις κατά δημοσιογράφων
AP PHOTO