Φαβέλες στην πανδημία: έλλειψη νερού και περίσσεια αλληλεγγύης