Γερμανία και ΕΚΤ βάζουν τέλος στα όνειρα για αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας