Η αλληλεγγύη είναι η λύση: Λουόμενοι έκαναν ανθρώπινη αλυσίδα για να σωθεί άνθρωπος που πνιγόταν