Η απάντηση της φύσης στην ανθρώπινη φρίκη: Γεννιούνται ελέφαντες χωρίς χαυλιόδοντες!