Η αριστερά σώζει την τιμή των λαών: Το HDP και η ΒΑΑ διαφώνησαν για την Αγία Σοφία