Η Κούβα στέλνει υγειονομικό προσωπικό στην Τουρκία και τη Συρία