Η Ουκρανία κλείνει βασικό αγωγό ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη
AP