Η Παγκόσμια Τράπεζα καλεί τους εκατομμύρια πολίτες που θα βυθιστούν στη φτώχεια, να είναι «ευέλικτοι»