Η Τράπεζα της Αγγλίας υπόλογη για σχέσεις με δουλεμπόριο