Η βιοποικιλότητα μειώνεται με έναν πρωτοφανή και ανησυχητικό ρυθμό