Η υποκρισία της Γερμανικής αλληλεγγύης από την κ. Μέρκελ