Ιδιωτική Υγεία: Ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ άφησε παραπληγικό άντρα να πεθάνει