ΗΠΑ: Οι ενέργειες της Άγκυρας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον