Καινοτόμα θεραπεία ελπίδας: Καρκινοπαθής, που είχε χάσει την περίοδό της κατάφερε να γεννήσει
BBC