Καλά κρατεί η εργασιακή ανισότητα αντρών – γυναικών (και) στην Ευρώπη