Κινητοποιήσεις στο Βερολίνο με αιτήματα για αύξηση μισθών και εργασιακή ασφάλεια