Κρεσέντο βίας στη Βηρυττό που ξυπνά τις μνήμες του αιματηρού εμφυλίου πολέμου