«Κτυπούμε τον σοσιαλισμό στην ρίζα του, από την βρεφική ηλικία»