Κύπρος: Μονοθέσια θρανία μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς, στην Ελλάδα στοιβαγμένοι 25 και 30 μαθητές ανά τάξη