Με σταυρούς και εικόνες έξω από το ΡΙΚ διαμαρτυρήθηκαν φανατικοί Χριστιανοί