Μεγάλη Βρετανία: Πολλαπλασιασμός των παραλλαγμένων στελεχών κορονοϊού