Μιανμάρ: Φόβοι ΟΗΕ για «εμφύλιο πόλεμο» και προειδοποιήσεις για «λουτρό αίματος»