Νεοφιλελευθερισμός είναι να πωλείται αόρατο άγαλμα για 18.000 δολάρια, ενώ παιδιά πεινάνε