Νεοφιλελεύθερος σεβασμός στο κράτος: Βουλεύτρια του Μακρόν χρέωνε 2.000€ για ρούχα το κράτος κάθε μήνα
CORALIE DUBOST / FACEBOOK