Ο αγώνας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κατά των ανισοτήτων και της πολιτικής υποεκπροσώπησης