Ο Μασκ κερδίζει σε 1 λεπτό όσα ο Έλληνας εργαζόμενος σε 44 χρόνια