Οι ΗΠΑ κλείνουν τα σύνορά τους με το Μεξικό και αναστέλλουν το δικαίωμα ασύλου
EPA ALLISON DINNER