Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι (και) μέσα στην πανδημία