ΟΗΕ, ΠΟΥ και WWF: Οι πανδημίες οφείλονται στην καταστροφή της φύσης