Όλος ο πλανήτης συγκλονισμένος με την καταστροφή στην Εύβοια