Ονδούρα: Καταργήθηκε ο νόμος περί κρατικών «απορρήτων» για να καταπολεμηθεί η διαφθορά