Όταν το αίμα γίνεται νερό: Κοπέλα ζητάει να μην ψηφίσουν τον ακροδεξιό πατέρα της