Όταν μικροί μαθητές έμαθαν τη νοηματική για να τραγουδήσουν «χρόνια πολλά» στον κωφό θυρωρό του σχολείου