Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη: Κοινό μέτωπο για να τελειώσει η αιματοχυσία στη Λιβύη