Πασαρέλα με ιερείς στο Βέλγιο: Παρουσιάστηκε άμφιο 300.000€