Ποιος θα κρατά το κατοικίδιο ζώο μετά τον χωρισμό;