Πολιτικός κρατούμενος έραψε το στόμα του, καταγγέλλοντας βασανιστήρια