Σαν σήμερα αποσύρεται ο Κατάλογος των Απαγορευμένων Βιβλίων