Συνεχίζει το μπαλέτο παρά τον ακρωτηριασμό του ποδιού της λόγω καρκίνου
ETHAN HULLE