Σκύλος βρέθηκε δίπλα στον νεκρό κηδεμόνα του 10 εβδομάδες αφού χάθηκαν στα βουνά
UNSPLASH